Überblick Buchungsstand

Kursbezeichnung Teilnehmer max. Anzahl aktueller
Buchungen
Status
August Core-Training2013
August Kettlebell2010
August Outdoor Krafttraining2015
August Pilates - Open Air3017
August Strongman3019
Beachvolleyball Cup480
Beachvolleyball F1 - Freies Spiel 321
Beachvolleyball F2 - Freies Spiel3210
Bewegt in Heidelberg_Gruppe A91
Bewegt in Heidelberg_Gruppe B90
Bewegt in Heidelberg_Gruppe C93
Kajak Anfänger Intensiv 11011
Outdoor MOVEment - Teambuilding 12011
Outdoor MOVEment - Teambuilding 2204
Quidditch4013
Rudern Anfänger Intensiv 41220
Rudern Anfänger Intensiv 61212
Rudern Anfänger Intensiv 789
Rudern Anfänger Intensiv 889
Rugby Damen500
Tennis Intensiv Anfänger 169
Tennis Intensiv Anfänger 267